ANPRO - Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"

Regulament

REGULAMENT INTERN
ANPRO – ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
IOANA EM.PETRESCU

I.DREPTURI -Fiecare membru ANPRO are dreptul:

 • să devină membru ANPRO cu drepturi depline cf.Statutului asociației ( vezi www.anpro.ro )
 • să primească statut de membru pe baza fișei de înscriere și a dovezii plății la zi a cotizației
 • să aleagă și să fie ales în forurile de conducere ANPRO
 • să participe la activitățile ANPRO/ sub egida ANPRO ( întâlniri , formări , simpozioane, dezbateri , proiecte etc.)
 • să exprime puncte de vedere cu privire la activitățile ANPRO , adresându-se forurilor de conducere ale asociației ( Adunarea generală , Consiliu Director )
 • să publice în revistele ANPRO ( Perspective , Consilierul de lectură)
 • să primească cu titlu gratuit un exemplardin numărul revistei în care a publicat
 • să i se reducă cuantumul taxei de participare la simpozionul ANPRO cu 20%, dacă participă cu o comunicare , atelier, poster , prelegere în ediția respectivă a acestuia
 • să primească adeverință de membru ANPRO cu precizarea activității desfășurate în cadrul / în legătură cu ANPRO( comunicări , ateliere , proiecte , diseminarea activităților asociației, formări, cooptarea de noi membri, difuzarea revistelor asociației etc.Adeverința este valabilă doar pentru anul / anul școlar în care s-a desfășurat activitatea menționată.

II. ÎNDATORIRI -Fiecare membru ANPRO are următoarele îndatoriri :

 • să respecte Statutul ANPRO
 • să reprezinte în mod civilizat și cu bună credință interesele ANPRO
 • să evite activități sau puncte de vedere care pot prejudicia ANPRO și acțiunile acesteia
 • să plătească anual cotizația de membru în cuantumul stabilit pentru anul în curs și să facă dovada plății acesteia
 • să participe la activitățile organizate de ANPRO la nivel național / zonal / local în funcție de interesele proprii profesionale și de dezvoltare personală
 • să publice în revistele ANPRO pentru a contribui la diseminarea experienței didactice proprii în consens cu obiectivele ANPRO
 • să facă dovada implicării active în activitățile ANPRO prin :
  a) promovarea asociației , a obiectivelor și a acțiunilor acesteia în cadru formal și informal în școală, localitate , județ, la nivel național și internațional
  b)să promoveze revistele ANPRO, contribuind la mărirea numărului de cititori / colaboratori
  c) să organizeze activități sub egida ANPRO la nivel local / zonal / național / internațional
  d)să organizeze comunități ANPRO la nivel local / zonal
  e) să se implice în atragerea de noi membri
  f) să atragă fonduri prin sponsorizări, donații pentru organizarea activităților ANPRO

Consiliul Director ANPRO