ANPRO - Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"

Puteti fi membru

Cine poate fi membru?

Art. 8. Membru al asociaţiei poate fi orice persoană fizică, profesor de limba şi literatura română, atestat prin diplomă de licenţă, care doreşte să participe activ la realizarea obiectului de activitate al asociaţiei şi care îşi exprimă în mod liber voinţa de a face parte din asociaţie.
(din Statutul ANPRO)

Formular de înscriere

Descarcă