ANPRO - Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"

Misiune

Misiunea ANPRO

Promovarea şi susţinerea activităţii didactice în cadrul disciplinei în şcolile din România în vederea ridicării prestaţiei profesionale, a formării continue a profesorilor de limba şi literatura română, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, modern şi racordat la cerinţele societăţii moderne.

Viziunea ANPRO

Asociaţia îşi propune să-şi dezvolte o structură organizaţională coerentă, în măsură să îi susţină misiunea.

 

Valorile ANPRO

Asociaţia este o organizaţie profesională, non-guvernamentală şi non-profit, care urmăreşte sa susţină interesele profesionale ale cadrelor didactice.

Valorile promovate sunt:
Profesionalism în cariera didactică. În acest scop îşi propune:

  • diseminarea celor mai bune practici de predare a limbii şi literaturii române;
  • asigurarea accesului la informaţia recentă legată de predarea disciplinei;
  • cercetarea în domeniul didacticii disciplinei;
  • îmbunătăţirea comunicării inter- şi intra- disciplinare;
  • derularea de proiecte în colaborare cu toţi factorii implicaţi în educaţie (fundaţii, universităţi, inspectorate, case ale corpului didactic, Înstitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, MEdCT, alte asociaţii profesionale);
  • oferirea unui cadru organizat de exprimare;

Dezvoltarea personală pentru un individ pregătit pentru o societate a cunoaşterii.