ANPRO - Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"

Istoric

Scurt istoric

– Ideea constituirii unei asociaţii profesionale a profesorilor de limba şi literatura română a fost formulată explicit la Simpozionul de didactica limbii şi literaturii române din iunie 2000, desfăşurat la Cluj, prilej cu care s-a lansat primul număr al revistei de didactica disciplinei ,”Perspective”. Succesul simpozionului şi al revistei, unică prin profil, a demonstrat interesul pentru noutăţile didactice a profesorilor, aflaţi la începutul unui proces de reformă. Necesitatea găsirii unei soluţii care să susţină în continuare revista, precum şi nevoia creării unei reţele de profesori prin care să se faciliteze schimbul de idei şi experienţe a impus înfiinţarea unei asociaţii profesionale. Iniţial, din pricini organizatorice, s-a pus problema uneia regionale – la nivelul Transilvaniei – dar, ulterior, s-a convenit înfiinţarea unei asociaţii cu acoperire naţională. Grupul de iniţiativă a fost alcătuit din profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar din Alba Iulia, Baia Mare, Brăila, Bucureşti, Cluj, Pucioasa, Satu Mare, Târgovişte, Timişoara. Proiectul statutului a fost discutat cu ocazia întâlnirilor metodice pe tot parcursul anului 2000. În aprilie 2001 s-a constituit Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu” cu sediul la Cluj.

– Din momentul înfiinţării sale până în prezent, activitatea asociaţiei s-a dezvoltat pe următoarele domenii: a. dezvoltare profesională; b. dezvoltarea organizaţională; c. ofertare de servicii şi atragere de fonduri: d. legătura cu instituţii, organizaţii şi asociaţii de profil; d. comunicare şi promovarea imaginii.

– Dintre activităţile asociaţiei:
la nivel naţional:

– organizarea anuală a unei conferinţe naţionale de didactica disciplinei, ajunsă la ediţia a IX-a;

– editarea, începând cu anul 2000, a revistei semestriale de didactica limbii şi literaturii române,„Perspective”Atât revista cât şi materialele simpozionului sunt cuprinse în bibliografia recomandată de MEdCT profesorilor pentru examene;

– organizarea unor întâlniri, dezbateri cu participarea reprezentanţilor MEdCT, CNCÎP pe probleme controversate ale disciplinei;

– lansarea unor proiecte (Cultivarea unor valori formative prin predarea limbii şi literaturii române, 2003) sau, începând din 2004, proiectul de cercetare didactică, Cercuri de lectură

– anchete, dezbateri, luări publice de poziţie publicate în „Perspective” sau în reviste de cultură ca: „Observator cultural”, „a(l)titudini”;

– şcoli de vară (2004 şi 2005) şi programe de formare oferite în cadrul proiectelor de cercetare;

– la solicitarea Institutului Cultural Român, începând din 2004, cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice care predau în limba română în ţările din jurul României (Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria);

– organizarea, în colaborare cu Societatea Lucian Blaga, a unei secţiuni didactice în cadrul Festivalului Internaţional Blaga

– încheierea unor parteneriate cu MEdCT şi alte asociaţii profesionale, concretizate prin proiecte comune;

– editarea „Buletinelor informative”. Din 2007 seria nouă, on line, este editată în colaborare cu celelalte asociaţii profesionale din învăţământul secundar.

la nivel regional ori judeţean:

– publicare de auxiliare didactice, (Mediaş, Caraş-Severin),

– organizarea cu regularitate a unor concursuri şi festivaluri pentru elevi (Arad, Cluj, Mediaş, Suceava);

– publicarea unor antologii cu textele elevilor (Arad),

– conferinţe judeţene ori zonale cu conţinut didactic (simpozionul interjudeţean de didactică de la Timişoara a ajuns la ediţia a IV-a)